Uheldige signaler - revisorfyringer i dødens skygge

At droppe revisoren øger den forventede konkurssandsynlighed i året efter med faktor 10. Eller 900%. Eller bare: uhyrlig meget!

Konkurssandsynligheden er ellers lav i disse (gode) år, men ikke for dem som afslutter samarbejdet med en revisor. Se diagram.
Bemærk at ophør af samarbejdet kan finde sted langt før selve konkurset. Heldigvis er det stadig kun en mindre del af virksomheder der afslutter samarbejdet og som også går konkurs i årene efter, men forskellen er så tydelig at ophøret må ses som faresignal.

Lidt mere info: Der betragtes 145,000 virksomheder med revisor til at starte med (150,000 for skift i 2015), hvoraf ca. 9 procent dropper deres revisor i løbet af året. Der betragtes kun virksomheder som er registreret som aktive pr. 1. januar 2017, og disse følges frem til 31. december samme år.

Data er fra Erhvervsstyrelsens Stamdata register. Der kan være uoverensstemmelser mellem disse oplysninger og oplysninger i den danske Registreringsdatabase, således at resultatet har en mindre usikkerhed. Virksomheder der dropper revisor i diagrammet er dem som har registreret en revisor i midten af november måned i året tidligere, men ikke i midten af november i det givne kalenderår.