Populære bofællesskaber

Hvorfor er der så stor en stigning i antallet af virksomheder som deler adresse med andre virksomheder? Mørklægning, skattetænkning, stigende popularitet af kontorhoteller eller mangel på erhvervsgrunde?

Udviklingen taler i hvert fald for sig selv, se grafen, som gengiver resultat af en simpel optælling af virksomheder, som deler postnummer, vejnavn og husnummer med mindst fem andre virksomheder (cvr-numre).

Data er fra Erhvervsstyrelsens cvr-register.

Det er selvfølgelig ikke ligefrem rocket science at optælle virksomheder på samme adresse, men jeg tror nu alligevel at viden om udviklingen ikke er særlig kendt, og mon ikke det er sandsynlig at den medfører stigende udfordringer i forhold til transparens, transfer pricing og sambeskatning?