Formålsparagraffer - en ny informationskilde for Danske selskaber

At virksomheders afkast er brancheafhængig kommer nok ikke som en nyhed for de fleste. Men hvad betyder det, at virksomheden vil være innovativ, social eller bæredygtig?
Se her for verdens første resultater for sammenhængen mellem kapitalafkast (årets resultat delt med samlede aktiver) og udvalgte ord i formålsparagraffen.
Resultatet er beregnet lige ud af landevejen med en lineær regression på basis af alle 180.000 oplysningspligtige selskaber med mindst 100.000Kr samlede aktiver i 2015.

Og...., ja, det ser ud til at virksomheder der er specialiseret og/eller investerer og rådgiver tjener bedst, mens innovation, medicin, energi, eller mad på bordet ikke er noget som de fleste virksomheder tjener penge på.

Sådan har jeg gjort: Jeg har sammenkoblet alle selskabers regnskaber fra virk.dk med alle formålsparagraffer fra stamdataoplysningerne fra virk.dk. Der blev dannet indikator('dummy')-variable som antager værdi 1 såfremt ordet (eller orddelen) optræder i formålsparagraffen.
Diagrammet er baseret på koefficienter af regressionen af kapitalafkast (return on assets) på et konstantled og nævnte indikatorvariable.
Bemærk alle virksomheder vægtes ens i regressionen uanset størrelse.