Finnerne investerer bedst - udenlandsk ejerskab og afkast

Effekterne af udenlandsk ejerskab har længe haft økonomernes interesse, men det vides kun lidt om betydning af hvilket land investorerne kommer fra.
Se her for en simpel opgørelse af selskabers kapitalafkast, opgjort efter hvorvidt de er (til mindst 5 procent) ejede af en anden virksomhed i udlandet.
Grafen viser medianer (dvs., den gennemsnitlige virksomhed) for grupper af virksomheder med mindst 20 udenlandske ejere fra pågældende land.
Og resultater? -Virksomheder som er (helt eller delvis) ejede af udenlandske virksomheder er normalt kendetegnet ved lavere afkast end virksomheder som ikke er ejede af andre virksomheder eller ejede af danske virksomheder.
Og så er der lige spørgsmålet, om virksomheder regner sig dårligere end de er - dem med ejere i skattely har nemlig i gennemsnit væsentlig lavere afkast.
Kontakt mig for at høre nærmere.