Ledere tynget af social arv!

Er der behov for en Jensen-Hansen-Nielsen-kvote i Danske bestyrelser og direktioner? Efterkommerne af de efternavnsløse fattigrøve fra 1828 (hvor navneloven trådte i kraft) med navne der ender på 'sen' er stadigvæk underrepræsenteret i toppen af dansk erhvervsliv.
Se graphen, som viser en op til 8 procents forskel af 'sen'-navne i forhold til virksomheders størrelse. Den antyder at social mobilitet er en meget langsommelig proces...

Der er ikke blevet undersøgt om den forholdsvis lave repræsentation af Hansen'er i de mindre virksomheder eventuel skyldes indvandrerne i disse virksomheders ledelse.
Resultatet vedrørende de store virksomheder må antages at skyldes til dels en underrepræsentation af 'sen'-navne i hovedstadsområdet hvor de tungeste virksomheder har hjemme.

Kilde: Data fra virk.dk.
Stikprøve: Udtræk af regnskaber fra virk.dk med afslutningsår 2015, alle bestyrelsesposter og direktionsposter fra virk.dk d.1.Januar 2016.