Tunge drenge i dansk erhvervsliv

Disse data skal behandles med lidt omtanke: Alle bestyrelsesmedlemmer, direktører, virksomhedsejere, med navn og adresse - offentlig tilgængelig på virk.dk.

Med masser af muligheder for at øge vores forståelse af erhvervsstruktur, netværk og betydningen af hvordan virksomheder er ledet.

Se her for et eksempel, hvor antallet af bestyrelsesposter i hver branche er delt med antallet af personer som beklæder disse poster.
Og ...den mest 'indspiste' branche i Danmark er investeringsforeninger, hvor 512 poster (november 2015) bliver delt mellem 222 personer.
Men også i oliebranchen, hjemmeplejen, i byggeri, og i ejendomsadminstration er bestyrelser kendetegnet ved mange 'gengangere'.
Kontakt mig for at høre nærmere.